Many application most important point network process. We will learn how to manage this and talk about vexana package.

Image for post
Image for post

If you write grow mobile application, perhaps be careful point network layer because it’s consuming your network traffic and handle critical exception scenario.

Your network layer to contact service and works to fetch response model for request model. Your request has these important points:

 • Query: It’s mean added key value in your request URL.(if your query first, a question mark will add to the end)
  Ex: https://twitter.com/home?lang=tr
 • Header: It has your key, token, identity no or service property.

Sometimes, big steps aren’t that big; actually, you should think just simple, and it will come to your hands at last.

Image for post
Image for post
CANVA

We will talk more extensions use case scenario. This exists in many other languages. It’s the main goal, add more options for easy to use. I have more product in apple and google store so more using in every project and I’ve improved my extension at every project.

Let’s write extensions together 🙏

Context Extension


Map operations used too much to mobile apps while using maps usually need these opinions; marker, line, cluster, distance and tracking.

Image for post
Image for post
Canva

We will talk four topics today:

 • Cluster
 • Line
 • Points
 • Distance & Live Tracking

Maps operation does not support small features, sometimes this operation is bigger than application logic. For example; Google Maps, Uber etc. These apps have the main feature using maps and show interaction to the user, so maps never just map. 😜

Okay, We ready to use maps but which ones do we have?

 • Google Maps ( almost apps using this)
 • Apple Maps (only has apple users)
 • Open Street Map (osm has many options(order, cluster or radius) than…

SwiftUI ile geliştirmeye hazırlanmaya başlamanın zamanı geldi geçiyor.Gelin bu güzel yapıyı köpeklerimizi de yanımıza alarak konuşalım üzerine MVVM mimarisi de ekleyerek güzel bir örnek yapalım.

Image for post
Image for post

Başlarken, Swift UI özellikle benim gibi zorunlu(imperative) tasarım yerine bildiren(declarative) tasarım seven burada şair orak kılcından bahsediiyor için çok güzel bir seçenek hatta yeni uygulamalarda doğrudan kullanılmaya başlanabilir.(Yeni proje açarken ilk seçimde template olarak swift ui geliyor xcode 12+)

Peki bu iki kavram arasındaki temel fark aslında imperative yaklaşımda programın çalışma zamanı baz alınarak o değişiklikle harekete geçen yani programın yaklaşımına bağlı olarak güncellenen bir yapıdan bahsediyoruz.

b.setColor(red)
b.clearChildren()
ViewC c3 = new ViewC(...)
b.add(c3)

Declarative design için ise tanımlarken kurallarımızı da tanımlayıp o an gelecek haraketlere göre şekil almasını sağlıyoruz. …


Bir yazılım mimarisi kullanmak size iyi kod yazmaktan ziyade iyi yönetme ve geliştirme avantajı getirir. Unutmayalım ki her şey daha iyi test yazabilmemiz için ☄️

Image for post
Image for post
Canva

Buradaki amacım ilk başlarken yaşayabileceğiniz sorunları ele alıp devamında bu mimariyi en basit şekilde nasıl kullanabileceğinizi ele almak olacak.

Uygulama Desenleri( Application Patterns)

Özellikle birçok dilde en önemli kavramlardan olan olan uygulama deseni kavramı ilk başlarken çok önemli bir yer tutmakta. Bu konuları merak edenler basitlikten karmaşaya doğru sıralamak istersem şu şekilde olurdu:

Çok önemli bir konu var ki iyi kod yazmak bir desenle doğrudan bağlantılı değildir. …


Cache management is essential for a mobile app, so if you write your package, power is with for you.

Image for post
Image for post
Canva

Cache keyword is simply stored data. Cache term has every language or framework. You need to know ”where and when need“ so need sometimes device has not connected the internet or sometimes writing the file and document library.


An idea comes to your mind and you have just five minutes. Get ready for speed up ⏫

Image for post
Image for post
Canva

Your idea works web, mobile or internet of things devices but always need backend service and consume, use database. When you used firebase rest service solutions, you’ll have a cloud backends app.

Let’s write a service.

Realtime Database Rest

Realtime database package maybe one of the oldest solutions firebase. This package has socket architecture and NoSQL design.

You’ll use the firebase database first time, follow these steps:

 • Open this firebase console
 • Create a new project and give a temporary name for now.
 • Go to the database under Develop. …

Image for post
Image for post
CANVA

You always create own widget, just think “what do I need?”. If you know what you need, everything can be drawn.

Let’s talk to the dynamic alphabetic list ☘️


Image for post
Image for post
CANVA

Most of the people are looking for ready to use widgets. It might seem ok but u can also create your own widgets which are more preferable.

Okay, let’s more talk.


Selamlar herkese, uzun bir aranın ardından çok güzel bir içerik ile sizlerleyim. Servis ile ilgili olan yazımıza buradan, web yazımıza ise buradan ulaşabilirsiniz.

Image for post
Image for post

Backend
Ürünlerin saklanabilmesi için Mongo DB kullanılacaktır.
- Bir servis yazılarak, buradan ürün listesi ilgili client lara açılacaktır.
- Real time servis için Socket IO kullanılacak ve buradan ürün güncelleme işlemleri anlık olarak yapılıp yine ilgili web/mobile client lara sunulacaktır.

Mobile
Cuberto tarafından hazırlanmış tasarımın flutter ile çizilmesi gerekiyor.
- Ekran çizimlerinin ardından arka hizmet(backend service) olarak adlandırdığımız yapının bağlanmalıdır.
- Son olarak anlık olarak(real time) herhangi bir ürünün fiyatı veya adeti değiştiğinde mobil alıcı(client) uyarmalıdır.

Front
Admin paneli olarak düşünülmeli ve backend service den bilgiler ürünler çekilmelidir.
- Ürün ekleme ve ürün güncelleme işlemleri yapılmalıdır.
- Herhangi bir ürün değişikliği ilgili client lara real time olarak haber verilmelidir. …

About

Veli Bacık

We always change the world so just want it.Mobile programming ❤

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store